Neem deel aan een reflectie over het bestuur
voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050

In het kader van de internationale klimaatonderhandelingen die door de Verenigde Naties zijn gelanceerd, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest er zich toe verbonden een strategie te ontwikkelen voor een koolstofarme stad tegen 2050. Die strategie kadert in de context van het Europese engagement om de broeikasgassen tegen 2050 met 80 tot 95% terug te dringen ten opzichte van hun niveau van 1990.

Om de overgang naar een duurzamere samenleving aan te vatten is het essentieel alle middelen te mobiliseren die de rijkdom van het stedelijke territorium uitmaken. De uitdagingen waarvoor de grote steden staan, zijn meervoudig en transversaal van aard. Alleen een gecoördineerde aanpak op verschillende niveaus waarbij diverse competentiedomeinen worden betrokken kan succes boeken.

Op basis van deze vaststellingen buigt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich over de mogelijkheden van een goed bestuur die het mogelijk maken de koolstofdoelstelling tegen 2050 te bereiken. Een inclusieve reflectie over de manier waarop de Brusselse bevolking kan bewijzen opgewassen te zijn tegen de uitdagingen die haar tegen 2050 te wachten staan dringt zich vandaag meer dan ooit op.

Met het oog daarop organiseert Leefmilieu Brussel op 22 juni 2018 een forum rond de volgende vraag :

 

“Welk bestuur voor een koolstofarme stedelijke samenleving tegen 2050?”

 

 

De ambitie van het forum is een collectieve reflectie op gang te brengen over de vruchtbare relatie tussen de overheid en burgerinitiatieven, en zo de basis te leggen voor een actiestrategie om de koolstofuitstoot tegen 2050 terug te dringen. 

De debatten en workshops zullen worden geleid door Civic Innovation Network , een Brussels laboratorium dat zich tot doel stelt co-creatie te faciliteren, co-ondernemingen op te richten en systemische tools te ontwikkelen ter versterking van de stedelijke veerkracht.

De studie voor een koolstofarme samenleving

De studie voor een koolstofarm Brussel heeft het Gewest een instrument en scenario’s in handen gegeven om zijn koolstofarme strategie voor 2050 op te stellen. Met deze studie kan het Gewest zijn visie over de impact van de gedrags- en technische veranderingen van diverse trajecten verfijnen om vervolgens een beleid op lange termijn te voeren in alle sectoren, steunend op een globale en gedeelde visie van de uitdagingen verbonden met de overgang naar een koolstofarme samenleving. 

Vind hier de studie.

Het programma

8:30Welkom
9:00Speech minister Fremault
 Kick-off & introductie
 Presentatie Low Carbon studie door Leefmilieu Brussel
 Inspirerend expertenpanel met Q&A
12:00Collectieve projectie: een visie voor 2050
13:10Lunch & speed networking
14:00Open forum a.d.h.v. thema’s
 Discovery walk (break)
 Governance: uitdagingen & opportuniteiten
16:30Voorstelling van de resultaten en gemodereerde groepsdiscussie
17:30Drinks

De deelname aan het forum is gratis maar inschrijving is verplicht.

Sprekers

Céline Fremault

Brussels minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu, Energie, Bijstand aan personen en Gehandicapten.

Olivier de Schutter

Hij is hoogleraar internationaal recht aan de Université catholique de Louvain en was speciaal verslaggever voor het recht op voedsel bij de VN. Hij is ook bestuurder van het transitienetwerk.

Elisabeth Grosdhomme 

Algemeen directeur van Paradigmes et caetera, adviesbedrijf gespecialiseerd in benchmarking en de toekomst van het overheidsbeleid, auteur van Gouverner à l’ère du Big Data en Service public 2.0.

Aurore Brunson

Planningsdeskundige binnen de afdeling lucht, klimaat, energie en duurzame gebouwen van Leefmilieu Brussel. Zij is belast met de follow-up van de studie voor een koolstofarme samenleving. 

Simon de Muynck

Wetenschappelijk medewerker aan de ULB-IGEAT & coördinator van het centrum voor stedelijke ecologie, werkt momenteel aan het co-create project “Phosphore”.

Iris Gommers

Iris is coördinator duurzame stad bij stad Antwerpen. Om samen met de stadsgemeenschap te werken aan de duurzame stad van morgen richtte zij 5 jaar geleden Stadslab2050 op.

Chiara de Angelis

Chiara is de president van LabGov. Zij is een informatiearchitect en UX-ontwerper. Het voert ook onderzoeksactiviteiten uit rond democratische innovatie en stedelijke commons.

Justyna Swat

Justyna is een architect en een ingenieur. Zijn huidige werk concentreert zich op de impact van de deeleconomie op architectuur en stedenbouw

Adrian Vickery Hill

Adrian is een onderzoeker, ontwerper en planner. Hij is geïnteresseerd in processen en tools voor transversale planning. Hij is mede-oprichter van het OSMOS-netwerk.

Inschrijving

Wanneer?

Vrijdag 22 juni 2018
8:30 tot 5:00 uur

Waar?

Auditorium Leefmilieu Brussel
Havenlaan 86c
1000 Brussel

De inschrijvingen voor het Forum zijn afgesloten.

Documenten

Vind hier de scenario’s voor een koolstofarme strategie voor 2050 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enkel in het Frans beschikbaar.

Feedback over de dag

vindt u alle documenten over het forum
Enkele foto’s van het forum

Contact